Farthinder

Kommunen har 5 mobila farthinder till förfogande som kan placeras ut.

En privat fastighetsägare kan sända in en ansökan till tekniska nämnden om att kommunen skall placera ut mobilt farthinder. Ansökan skall vara signerad av minst 10 fastighetsägare för att kunna tas upp och behandlas i nämnden. Fastighetsägarna skall vara de som bor närmast placering av fartguppet.

Ansökan skall lämnas in till nämnden för tekniska tjänster senast 30.4 för att kunna beaktas inför sommarsäsongen och ansökning måste göras varje år.

Nämnden för tekniska tjänster beslutar i maj på vilka ställen som mobila farthinder placeras. Placering är ett år åt gången. Vid beslutet så prioriteras först de gator där nämnden anser att nyttan är störst för flest.

För år 2024 så placeras följande mobila farthinder ut:
– Kornvägen, Vikarholmen
– Havtornsvägen, Storströmmen
– Assarskärsvägen, Storströmmen
– Helgörsvägen, Bosund
– Västra Strandvägen, Vikarholmen

Före 2025 så beaktas ovan krav och ansökan skall lämnas in till kommunen före 30.4.2025.


Björn Gäddnäs

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222

Mattias Thors

Chef för tekniska tjänster

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

mattias.thors@larsmo.fi

044 78 7 7220

06 785 7220