Fastighetsindelningar och -styckningar

Lantmäteriverket sköter om fastighetsbildningen inom Larsmo kommun (tomtstyckningar, styckning av allmänt område osv.).

Lantmäteriverkets kontaktuppgifter

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224