Vägbelysning

cykelväg med vägbelysning och cyklist

Vägbelysningen utefter gator och enskilda vägar är utbyggd på en sträcka av ca 52 km. På detaljplaneområden byggs den automatiskt ut i samband med att tomterna bebyggs. Utmed enskilda vägar byggs den endast ut om de boende deltar med 50 % av anläggningskostnaderna. Driftskostnaderna står kommunen för.

Jarl Rosenberg

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Sektorn för tekniska tjänster

jarl.rosenberg@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222

Henrik Kackur

Arbetsledare

Sektorn för tekniska tjänster

henrik.kackur@larsmo.fi

044 72 1 7703

06 785 7256