Vägbelysning

cykelväg med vägbelysning och cyklist

Vägbelysningen utefter gator och enskilda vägar är utbyggd på en sträcka av ca 52 km. På detaljplaneområden byggs den automatiskt ut i samband med att tomterna bebyggs. Utmed enskilda vägar byggs den endast ut om de boende deltar med 50 % av anläggningskostnaderna. Driftskostnaderna står kommunen för.

Mattias Thors

Chef för tekniska tjänster

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

mattias.thors@larsmo.fi

044 78 7 7220

06 785 7220

Björn Gäddnäs

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222