Invasiva växter

Blomsterlupin
Flerårig, sprids med mycket långlivade frön.
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950

Jättebalsamin
– Ettårig, sprids med långlivade frön (och speciellt problematisk ned med vattendrag).
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39158

Vresros
Flerårig, sprids med rotskott och frön, dessa också med t.ex. fåglar och med vatten.
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38815

Parkslide
Flerårig, sprids med jordskott och (även minimalt små) växtdelar.
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38240

Information om främmande arter finns på den nationella Vieraslajit.fi-sidan om främmande arter, och det är till den hemsidan som observationer om invasiva arter anmäls: Rapportera observationer.

Observationer av invasiva växtarter kan även läggas in som noteringar i Larsmo-appen. I appen hittas kategorin Invasiva växtarter genom att klicka på fliken Tjänster och vidare till Virhi.

Utöver detta hittas de nationella hanteringsplanerna för bekämpning av invasiva arter på jord- och skogsbruksministeriets sidor.

Anna Snellman

Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Kommunkansliet, Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231