Trafiksäkerhet

trafikmärke vid cykelväg

I kommunen finns en trafiksäkerhetplan som uppgjorts år 2008 i samarbete med vägförvaltningen . En trafiksäkerhetsgrupp finns utsedd i kommunen som årligen följer upp olyckor och tillbud tillsammans med vägförvaltningen och polisen. Utgående ifrån dessa ges förslag till förbättringar. Dessutom utlyses ett tema för kommuninvånarna över vilka saker vi kan bli bättre på.

Mattias Thors

Chef för tekniska tjänster

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

mattias.thors@larsmo.fi

044 78 7 7220

06 785 7220

Björn Gäddnäs

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222