Badstränder

badstrand med omklädningsbås

I kommunen finns nio små, allmänna (icke bevakade) badstränder.

BadstrandAdress
Vikarholmens badstrandRåggränd 3
Assarskär badstrandAssarskärsvägen 31
Fagernäs badstrandSöderholmsstigen 32
Kackur badstrandNabbändvägen 17
Sonamo badstrandSonamovägen 196
Annäsgrundets badstrandAnnäsgrundsvägen 50
Svennasminne badstrandNorra Larsmovägen 1023
Brännbacka badstrandBrännbackavägen 69
Köpmanholmens badstrandKöpmanholmen 42

Underhåll och skötsel av badstränderna sköts delvis av kommunen och delvis av talkogrupper som hjälper till med en större vårstädning och mer omfattande renoveringar. 

Badperioden vid kommunens allmänna badstränder följer badvattendirektivet. Perioden inleds den 15.6 och upphör den 31.8, se Valviras info. Hälsoinspektionen handhar vattenprovtagningen under badsäsongen 15.6-31.8, tre badvattenanalyser per badstrand genomförs. Resultaten publiceras här

Vid de allmänna badstränderna får man inte förtöja eller landstiga med båt. Hundar eller andra sällskapsdjur är tyvärr inte välkomna till våra badstränder. Precis som vid våra övriga idrottsanläggningar är tobaksrökning inte tillåten.

Henrik Kackur

Arbetsledare

Sektorn för tekniska tjänster

henrik.kackur@larsmo.fi

044 72 1 7703

06 785 7256

Björn Gäddnäs

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222