Planer som vunnit laga kraft

Följande planer har vunnit laga kraft:

16.05.2024 Detaljplaneändring på del av Bosund industriområde detaljplan

17.08.2023 Delgeneralplanen för Larsmo centrumområde
03.05.2023 Revidering på del av Vikarholmen detaljplan
03.05.2023 Revidering och utvidgning av Vidmossen detaljplan

09.02.2022 Revidering på del av Nabbskata detaljplan

13.10.2021 Laxgrundet detaljplan
03.06.2021 Revidering på del av Västerby delgeneralplan
03.06.2021 Revidering och utvidgning av Risö delgeneralplan
21.04.2021 Storgärdan delgeneralplan

05.08.2020 Revidering på del av Storströmmen detaljplan
05.08.2020 Revidering på del av Lilla-Furuholmen detaljplan

18.12.2019 Nabbskata detaljplan har vunnit laga kraft till alla delar
09.08.2019 Revidering och utvidgning av Bosund detaljplan
01.02.2019 Del av Holm detaljplan
04.01.2019 Revidering och utvidgning av Gammelhagen detaljplan

12.10.2018 Revidering och utvidgning av Bosund delgeneralplan
12.10.2018 Revidering av Storströmmen detaljplan
12.10.2018 Revidering och utvidgning av Näs detaljplan
15.08.2018 Fagernäs delgeneralplan
15.08.2018 Finnäs delgeneralplan
21.03.2018 Vikarholmen detaljplan

20.12.2017 Bosund S detaljplan i kv103 tomt 7-10
08.11.2017 Kvarnbacken detaljplan
28.06.2017 Nabbskata detaljplan.
23.03.2017 Kaptens detaljplajn.
26.01.2017 Västerby delgeneralplan.
26.01.2017 Revidering och utvidgning av Bosund detaljplan

01.07.2016 Kackur-Sämskar delgeneralplan.
13.01.2016 Ändring av detaljplan Hannula.

28.06.2015 Detaljplan för Lilla Tjuvören och Tjuvörens östra del.

30.06.2014 Murmästar detaljplan.
30.06.2014 Revidering och utvidgning av Holm detaljplan.
20.06.2014 Revidering av Lilla-Furuholmens detaljplan har vunnit laga kraft till alla delar.

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224