Bra att veta när du bygger

Sammandrag av byggprocessens olika skeden

Läs Byggarens Guide

Vilket lov behöver jag?

Information om vilka lov som behövs hittar du i Markanvändnings- och bygglagen MBL 132/1999, Markanvändnings- och byggförordningen 895/1999 samt i Byggnadsordningen.

Vad har jag för byggrätt?

I Byggnadsordningen finns information om byggrätter på oplanerade områden. Byggrätterna på de planerade områdena hittar du i de gällande planerna eller i vår karttjänst.

Tips! Du kan också beställa planer från kommunens mätningsavdelning – samma ställe, från vilket man beställer alla officiella bilagor till lovansökan.

Vem skall sköta ansökan om lov?

Vid bygglovsansökan ser vi helst att huvudplaneraren eller byggnadsplaneraren är den person som sköter ansökan. I åtgärdstillstånds- och anmälningsärenden kan också ägaren sköta ansökan själv. På detta sätt går ansökningsprocessen smidigast och snabbast för alla parter.

Hur söker jag ett lov?

Det smidigaste sättet att söka ett lov är via vår elektroniska tjänst Lupapiste.fi. Via Lupapiste kan man ansöka om flera åtgärder på samma ansökan. Läs mer om den elektroniska ansökningstjänsten.

Har du fler frågor?

Under Byggnadstillsyn och Tillstånd och lov -sidorna hittar du mer information om byggande. Du kan också kontakta oss i fall du undrar över något. Se våra kontaktuppgifter nedan.

Tänk på arbetarskyddet då du bygger!

Arbetarskyddshandbok för småhusbyggare

Johnnie Wisén

Byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221