Kommunens båthamnar

båtar i båthamnen

Larsmo kommun har en båthamn på Storstömmen, Assarvikens båthamn.

Assarvikens båthamn har 18 platser. Man kan antingen köpa eller hyra båtplats. Båtplatserna är i första hand avsedda för områdets invånare. Villkor för att få köpa en båtplats vid Assarvikens båthamn är att man bor på området eller har en sommarstuga som hör till Larsmo kommuns område. Bosatta på området har förtur att hyra båtplats men övriga kan också hyra båtplats för ett år i taget.

Hamntaxa: Inlösningsavgift/båtplats 3 488 €, skötselavgift 68 € och årshyra 295 €. Moms 0.

I Larsmo fiskehamn på Inre Bergskär har kommunen 7 båtplatser varav 2 är gästplatser. Båtplatserna hyrs ut i första hand till fiskare eller binäringsfiskare. I andra hand till personer som har sitt fritidshus i närheten av hamnen.

Hamntaxa: Priset för en hamnplats är 315 € och dygnsavgiften 10 €, moms 0.

Hamnövervakare vid Larsmo fiskehamn:
Johan Grankulla
Telefon + 358 50 553 8918

Björn Gäddnäs

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222