Larsmo Vatten och Avlopp Ab

Larsmo vatten och avlopp logo

Larsmo Vatten och Avlopp Ab handhar distributionen av vatten i kommunen. Vattnet som distribueras, produceras till största delen i Kronoby medan en liten del tilläggsvatten köps från Jakobstad. Vattenledningsnätets längd är 261 944 m och antalet anslutna abonnenter är ca 1 850 st.

Larsmo Vatten och Avlopp Ab hanterar också avloppsvattnet från bolagets avloppsledningsnätet som till största delen finns på detaljplanerade områden. Avloppsvattnet pumpas via ett antal pumpstationer till Alheda reningsverk i Jakobstad där det sedan renas. Inom kommunen finns idag 71 585 m avloppsledningar.

Vattenverkets verksamhetsområde

Avloppsverkets verksamhetsområde

Kim Thylin

Koncernchef

Fastighets Ab Centrumhuset Kiinteistö Oy, Fastighets Ab Larsmo bostäder, Kommunkansliet, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab

kim.thylin@larsmo.fi

044 78 77209

Linda Myrevik-Nynäs

Avdelningssekreterare

Kommunkansliet, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab, Sektorn för tekniska tjänster

linda.myrevik-nynas@larsmo.fi

06 785 7223