Hur bekämpar vi invasiva växter?

Larsmo kommun deltar tillsammans med Jakobstadsregionens andra kommuner och städer i projekt PIA där målet är att bekämpa invasiva växter i vårt område.

Du kan också hjälpa till med att bekämpa invasiva växter!

Det är oerhört viktig att bekämpa genom röjning, uppdragning av rötter, avbrytning av blommor mm. för att förhindra ytterligare spridning av frön och växtdelar. Därför bör bekämpning ske före fröbildning. För parkslide måste absolut inga växtdelar spridas, den minsta lilla del kan ge ursprung till nya svåra populationer. Läs gärna Bekämpningsmetoder för varje art på Vieraslajit (se länkar ovan), se också sidan om generella bekämpningsmetoder.

Viktigt: Släng inte skadliga växter i komposten!

För att ge möjligheten till säkert bortförande av växtavfall har Larsmo kommun en container speciellt till föremålet placerad vid Teknisk depån, Skogsgränden 6 i Holm. Avfallet går till produktion av biogas vid Jeppo Biogas, så det går även till annan nytta.

Sätt avfallet i soppåse och förslut påsen noggrant under transporten, men töm växtavfallet från soppåsen i containern och lämna plastpåsen i uppsamlingskärlet bredvid (plast i avfallet ger merkostnad).

Vi kommer också att lokalisera minst två platser för så kallad Solotalko, där det hittas instruktioner och sopsäckar för växtavfallet som kommunen sedan plockar upp. Solotalko-punkter i Larsmo är:

  • Norra Larsmovägen 64, Holm
  • Havtornsvägen 70, Storströmmen

Observera att kommunen försäkrar inte deltagarna utan alla sköter sitt eget försäkringsskydd självständigt och frivilliga utför sin talkoverksamhet på egen risk.

Jonas Österlund

T.f. Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

jonas.osterlund@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 77231