Hur bekämpar vi invasiva växter?

Larsmo kommun deltar tillsammans med Jakobstadsregionens andra kommuner och städer i projekt PIA där målet är att bekämpa invasiva växter i vårt område.

Du kan också hjälpa till med att bekämpa invasiva växter!

Det är oerhört viktig att bekämpa genom röjning, uppdragning av rötter, avbrytning av blommor mm. för att förhindra ytterligare spridning av frön och växtdelar. Därför bör bekämpning ske före fröbildning. För parkslide måste absolut inga växtdelar spridas, den minsta lilla del kan ge ursprung till nya svåra populationer. Läs gärna Bekämpningsmetoder för varje art på Vieraslajit (se länkar ovan), se också sidan om generella bekämpningsmetoder.

Viktigt: Släng inte skadliga växter i komposten!

Anna Snellman

Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Kommunkansliet, Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231