Snöröjning av gårdsvägar

traktor plogar snöig väg

Snöröjning utförs  på privata gårdsvägar om fastighetsägaren och kommunen ingått ett avtal om tjänsten. Avgiften för denna tjänst baserar sig på de verkliga snöröjningskostnaderna. 

Jarl Rosenberg

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Sektorn för tekniska tjänster

jarl.rosenberg@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222

Henrik Kackur

Arbetsledare

Sektorn för tekniska tjänster

henrik.kackur@larsmo.fi

044 72 1 7703

06 785 7256